Betingelser for utleie

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for produkter/tjenester kjøpt via www.gjestestua.no, bestilling utenom bookingløsning og betaling med faktura, via våre samarbeidspartnere, etc., og for leie av båter og utstyr og opphold på våre utleieenheter.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven og kredittkjøpsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Betingelsene gjelder for produkter/tjenester kjøpt fra Sørøya Gjestestue, heretter kalt «Selger».

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, ordrebekreftelsen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er :
Sørøya Gjestestue 
Fiskenes
9664 Sandøybotn
Epost : emroee@online.no
Telefon : 78 41 93 18
Mobil : 918 81 021

Organisasjonsnummer : 987968699 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for produkter/tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Alle priser er i norske kroner (NOK) og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader. De avtalte prisene er bindende for alle parter. Selger tar forbehold om evt. skrivefeil.

Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter, markedsforhold eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll.

4. Produktet

Selger tilbyr følgende for bestilling i sin nettbutikk :

 • overnatting i gjestestua/hytter
 • opplevelsesturer
 • utleie av båt for fiske
 • utleie av sauna
 • utleie av sykler
 • utleie av snøscootere
 • utleie av utstyr forøvrig

5. Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om produkter/tjenester på denne siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

6. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For alle produkter og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside gjelder at leietaker/bestiller må være 18 år eller eldre. Legitimasjon må fremvises ved innsjekk. Skulle det vise seg at leietaker ikke er 18 år eller eldre vil ikke nøkkel bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.
Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Leietaker er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen.

Selger fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.

7. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for produkt/tjeneste fra det tidspunkt bestillingen er bekreftet av selgeren.

Beløpet reserveres ved bestilling og trekkes når bestillingen er gjennomført, eller så sendes faktura.

Ved evt. bestilling utenom bookingløsning og betaling med faktura tilkommer det et fakturagebyr på NOK 80,-.

Du vil motta en e-­post når du har gjennomført bestillingen, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-post adresse. Ved bekreftet opphold aksepterer leietakeren følgende betalingsbetingelser: Totalbeløpet skal betales når bestillingen finner sted/har funnet sted.

Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Du er selv ansvarlig for at kontrakten er i henhold til bestillingen.

Selger og våre samarbeidspartnere er ansvarlige for at din innloggingsinformasjon ikke blir misbrukt, videresolgt til tredjepart eller på andre måter distribuert uten ditt samtykke. I forbindelse med din bestilling samtykker du til at vi kan sende relevant informasjon til din e-­postadresse.

Når kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bestillingen er bekreftet av selgeren.

8. Levering

Levering fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Utleie av hytter, båter og utstyr skjer fra vår adresse.

All relevant informasjon om bestillingen sendes til kundens epost.

Innsjekk og utsjekk:

Innsjekk tidligst kl. 15.00. Utsjekk senest kl. 12.00

Nøkkelutlevering og tilbakelevering av nøkkel til alle våre enheter skjer i resepsjonen hos selger. Ved sen ankomst/ankomst utenfor våre åpningstider blir nøkler satt i døren på hytta. Vennligst gi beskjed ved sen ankomst, og vi legger ut nøkkel til dere.

9. Avbestilling og endring

Badstu

Ved avbestilling av badstu senest 48 timer før bestilt tid, refunderes 50% av summen. Ombooking av badstu kan gjøres kostnadsfritt senest 48 timer før bestilt tid.

Hyttene

Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 48 timer før ankomst ved leie av hytte/rom og evt. båt, returneres forskuddsutbetalingen/betalingen, minus et avbestillings-/administrasjonsgebyr på NOK 500,- pr. utleieenhet.

Ved avbestilling mindre enn 48 timer før ankomst ved leie av hytte og båt, beholder utleier hele det innbetalte beløp. Ved tidligere utsjekk blir ikke beløp for utestående netter refundert.

Endring av dato eller enhet for oppholdet må gjøres innen 48 timer før ankomst. Det tilkommer administrasjonsgebyr på NOK 200,- for endringer.

Alle avbestillinger av hytte og båt må skje skriftlig til Sørøya Gjestestue på emroee@online.no.

Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring samt reise og ansvarsforsikring.

10. Personopplysninger

Selger behandler persondata ifølge Lov om  Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes  til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for  andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Her kan du lese våre regler for personvern.

11. Kortinformasjon

Når du handler hos oss med kort blir betalingen behandlet av våre partnere ved hjelp av sikre, elektroniske betalingsløsninger for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til  kortselskapenes regelverk.

12. Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor selger/utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10:00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

13. Force majeure og utilfredsstillende værforhold

Selger og våre underleverandører (samarbeidspartnere) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selgers kontroll.

Vi tar forbehold om feilprising, beskrivelser av tjenester og tekniske problemer som kan oppstå. Partene kan tre ut av avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd av vann­ eller el-­tilførsler, og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.

14. Leietakers ansvar ved opphold hos Sørøya Gjestestue

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet.

Det skal være ro senest kl. 23.00.

Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer.

Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.

Rengjøring

Ved avreise skal gjesten rydde etter seg. Dette innebærer at gjesten vasker av søl på benker, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten. Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, på kommer et ekstra gebyr. Husk å lukke alle dører og vinduer.

Sengetøy

Dyner og puter finnes i utleieenhetene. Sengesett og håndklær kan leies hos oss eller medbringes. Bestilling av sengetøy bør være oss i hende senest 1 uke før ankomst.

Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker.

Det er røykeforbud på alle våre hytter og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette. Blir ikke dette overholdt vil man bli etterfakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 1500,-.

Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil det bli fakturert et minimumsgebyr på NOK 1500,­.

Strøm er inkludert i prisen.

Vilkår ved båtutleie

Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie båt. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt leie.

Vi tillater ikke våre gjester å dra ut på fisketur med vår utleiebåt hvis vår vurdering av kundens erfaring og kunnskap om båtbruk, vær, vind, bølger, strømforhold tilsier at det ikke er forsvarlig.

 • våre gjester plikter å overholde norske lover og forskrifter ved utøvelse av fiske, og det kan bare benyttes handholdt redskap.
 • det er ikke lov å ferdes nærmere enn 100 meter fra et oppdrettsanlegg.
 • gjester har ikke har lov til å selge fangsten.
 • det må ikke fiskes fisk under minstemål (ref. detaljert informasjon om regelverk og minstemål).
 • vi er pliktig til å rapportere våre gjesters fangst til Fiskeridirektoratet, og våre gjester forplikter seg derfor til å rapportere egen fangst (også nullfangst) fra alle turer gjort med båten. Rapportering skjer gjennom tjenesten Fishmemo og krever at leietaker har eller oppretter en egen, gratis brukerkonto på fishmemo.com
 • våre gjester plikter å sette seg inn i hvilke arter det er pliktig til å registrere ref. informasjon som utdeles, og informasjon i Fishmemo. Det er mengde som skal rapporteres inkl. fiske som er sluppet ut igjen. De skal også rapporteres hvis det ikke ble fangst
 • vi krever at rapporter innsendes umiddelbart etter endt fisketur
 • hvis leietaker/båtfører er født før 1980 er båtfører fritatt fra kravet om båtførerbevis for båter opp til 15 meter
 • leietaker med utlenlandsk båtførerbevis eller kvalifikasjonsbevis (dersom du ønsker en bekreftelse på om ditt sertifikat vil være gyldig i Norge, kan du sende en e-post til post@sdir.no eller bat@norsktest.no):
  1. båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.
  2. internasjonalt båtførersertifikat («International Certificate for Operators of Pleasure Craft») utstedt i henhold til resolusjon 16. oktober 1998 nr. 40 fra de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport skal omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge.
  3. utenlandsk båtførerbevis som ikke faller inn under 1. og 2. pkt, er gyldig dersom det i det vesentligste tilfredsstiller kravene til det norske båtførerbeviset og er utstedt på et skandinavisk språk eller engelsk.
 • leietaker som er under 16 år, kan føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:
  • lengde opptil 8 meter (26,5 fot)
  • maks hastighet 10 knop (18,5 km/t) eller
  • maks 10 hestekrefter (7,5 kw)
 • leietaker som er født etter 01.01.1980 og er fylt 16 år, kan føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:
  • lengde opptil 8 meter (26,5 fot) og
  • med motor på maks 25 hestekrefter (19 kw)
 • det finnes førstehjelpsutstyr ombord i alle båter, kunden/båtfører må vite hvor dette befinner seg før de legger ut på havet
 • det finnes informasjon om overlevingsteknikk ombord, og at kunden/båtfører plikter å sette seg inn i dette før de legger ut på havet
 • båtfører og øvrige gjester ombord plikter å sørge for at det ikke skjer forurensning av det ytre miljø
 • båtfører, i tilfelle havsnød, plikter å gjøre alt som står i hans makt for å redde de ombordværende og berge båten
 • båtfører plikter å rapportere avvik, ulykker og nesten ulykker som involverer han selv, sitt reisefølge, båten eller utstyr, til eier
 • båtfører plikter å sørge for at alle ombord i båten bruker personlig sikkerhetsutstyr

All betaling skjer på forskudd. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring. Tilbakebetaling av leie gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.

Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, motorfeil e.l.

Påbudt sikkerhetsutstyr som redningsvest etc. er inkludert i leien.

Båt og utstyr skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.

Obligatorisk fangstrapport skal leveres i Fishmemo i henhold til tilsendte retningslinjer.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde nøkler til hytte tilbake, eller kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, og inkassogebyr.

Hindres forbrukeren i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal selgeren gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

16. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les våre personvernregler.

17. Konfliktløsning

Klager/reklamasjon rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon +47 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00
nb_NONorwegian